Uncategorized

Daca nu ai cotizat 15 ani la stat, afla cât trebuie să plătești ca să primești pensie la bătrânețe

 

 

Există foarte mulți români care nu au activat pe piața muncii timp de 15 ani și astfel riscă să rămână fără pensie la bătrânețe. Există totuși o modalitate de a plăti acum contribuția datorată statului român. Se pare că un român trebuie să plătească cel puțin 247 de lei lunar ca să fie sigur că poștașul o să-i aducă o pensie în viitor.

Astfel, pentru 5 ani de vechime, românii trebuie să plătească aproximativ 15.500 de lei.  Cetățenii au ocazia temporară de a achita retroactiv contribuția la pensii pentru perioade anterioare în care n-au fost asigurați în niciun sistem de pensii, însă numai în limita a cinci ani. Măsura este prevăzută de Legea nr. 186/2016. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/ dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. „Pentru persoanele  care au stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, există posibilitatea completării stagiului de cotizare, prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii din raza de domiciliu.

Cota de contribuţie este de 26,3 din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Pentru anul 2016, contribuţia minimă lunară datorată este de 247 de lei”, a transmis Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, potrivit Libertatea.ro.

Cum se calculează stagiul de cotizare în situația în care o persoană desfășoara activitate în baza mai multor contracte de muncă?
În situația în care o persoană a fost asigurată, simultan, în baza mai multor contracte de muncă, perioadele de activitate se suprapun ceea ce înseamnă că la determinarea stagiului de cotizare pentru intervalul respectiv acestea se au în vedere o singură dată. Acest lucru influențează valoarea punctajului anual din perioada respectivă, în sensul că acesta va fi mai mare, însă nu și stagiul de cotizare efectiv realizat.

Ce pot face dacă declarațiile nominale au fost completate eronat sau nu au fost depuse pentru o anumită perioadă de timp?

În aceste situații se pot depune declarațiile rectificative astfel:

– pentru perioada anterioaraă datei de 1 ianuarie 2011, se depun la casa teritorială de pensii de care aparține angajatorul;

– începând cu 1 ianuarie 2011, la ANAF.

Perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului este stagiu de cotizare?

Anterior anului 1990, perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului nu este recunoscută ca stagiu de cotizare ( vechime în muncă). Începând cu 18 ianuarie 1990 concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, este perioada asimilată stagiului de cotizare.

Am contract de muncă cu timp parțial. Cum se calculează stagiul de cotizare?

Dacă pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2005, în situaţia salariatului care a desfăşurat activitate în temeiul unui contract individual de muncă cu timp parţial, stagiul de cotizare la sistemul de asigurări sociale se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat conform legii, începând cu 1 iulie 2005, conform prevederilor OUG nr. 65/2005 act normativ care a modificat şi completat Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), perioada în care o persoană desfăşoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parţial se consideră stagiu de cotizare integral.

De unde pot obține adeverințe care să ateste vechimea în muncă?

Adeverinţele care atestă vechimea în muncă sunt eliberate de foştii angajatori, unităţile succesoare sau Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale. Această precizare vizează perioade de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001. Ulterior acestei date, evidența asiguraților se realizează electronic.

Ce este stagiul de cotizare?

Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Cum îmi pot completa stagiul de cotizare?

Există posibilitatea realizării/completării stagiului de cotizare, prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii din raza de domiciliu. Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nu mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Contractul de asigurare socială se încheie la casa teritorială de pensii de care aparţine mama dumneavoastră şi cuprinde: datele de identificare ale asiguratorului şi ale persoanei asigurate, adresa asiguratului, condiţiile de asigurare (venit asigurat, cota de contribuţie, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, termenul de achitare), obligaţiile asiguratorului şi ale asiguratului, precum şi clauzele contractuale.

Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.

Contribuţia se poate plăti şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculate de la data la care se face plata. În aceste situaţii stagiul de cotizare este corespunzator timpului efectiv parcurs în interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata.

Contractul de asigurare sociala intră în vigoare la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii, produce efecte numai pentru viitor deci plata retroactivă nu este posibila.

Cum pot obţine certificatele de stagiu de cotizare ?

Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP. Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor contra cost. Tariful serviciului respectiv este de 15 lei.

Cum pot afla care este vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare?

Vârstele standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege în funcţie de sexul, luna şi anul naşterii persoanei. Acestea sunt detaliate în Anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

Deasemenea, noul portal www.cnpp.ro dispune de o aplicaţia „Cand ma pot pensiona?” care oferă date cu caracter informativ cu privire la data pensionării.

Ce beneficii îmi revin dacă am depăşit stagiul complet de cotizare?

Realizarea sau depăşirea stagiului complet de cotizare conferă urmăroarele beneficii:

· reducerea vârstei standard de pensionare – în situaţia persoanelor care au desfăşurat activitate în fosta grupa I de munca și/sau condiţii deosebite/speciale de muncă;

· posibilitatea solicitării cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare a pensiei anticipate/anticipate parţiale.

Cum pot face dovada stagiului de cotizare?

Până la data de 1 aprilie 2001, dovada realizarii stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă, iar după această dată, acesta rezultă din declaraţiile nominale de asigurare depuse de angajator

 

Sursa