Credinta

Citește această rugăciune în fiecare Duminică și vei scăpa de problemele care te apasă!

 

 

 

 

 

 

Problemele au devenit apăsătoare și simțiți că nu mai primiți ajutor din partea nimănui? Întoarceți-vă sufletul și inima către Dumnezeu și citiți această rugăciune în fiecare duminică. Veți fi surprinși să vedeți în ce mod se va schimba viața dumneavoastră.

Imagini pentru rugaciune

Făcătoare de minuni

Când problemele v-au acaparat, nu trebuie să deznădăjduiți, ci să spuneți următoarea rugăciune cu multă credință și încredere că totul se va schimba în bine și minunile nu vor întârzia să apară.

„Doamne Dumnezeule, ai îngăduit diavolului să ispitească în Rai pe strămoșii noștri, Adam și Eva. Spre a le încerca ascultarea și supunerea. Tu ai îngăduit diavolului să ispitească prin groază și suferințe grele pe Dreptul Iov. Pentru a i se vădi virtuțile și credința. Ești Cel ce ai dat îngăduință satanei să se apropie cu ispitire de Însuși Fiul Tău. Pentru ca, înfrânt și rușinat, acel duh blestemat să audă din gura Mântuitorului:

„Înapoia mea, satano, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să I te inchini și numai Lui Unuia să-I slujești!”. Tu, Cel ce tuturor drepților și sfinților Tăi le-ai dat vremuri de ispitire, de primejdii, de necaz și de grele îndoieli, pentru ca, prin ele lămurindu-se, să biruie și să rămână și mai întăriți în credința, în nădejdea, în dragostea și în supunerea cea către Tine.

Tu Însuți, Atotputernice și Preabunule Stăpâne, ajută-mă în această clipă grea de necaz, când duhul satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli și amăgiri viclene îmi frământă inima. Arată-mi, Milostive Doamne, adevărul și calea Ta cea dreaptă, pentru că, biruind greaua încercare din clipa de acum, să mă bucur de cuvintele Apostolului Tău Iacob, care zice: „Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci, lămurit făcându-se, va lua cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu tuturor celor ce Îl iubesc pe El.

Dăruiește-mi, Doamne, inimă curată și credință tare!

Pentru ca în aceste clipe grele să cânt impreună cu Proorocul Tău David: „Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc! Mulți se scoală asupra mea. Mulți zic sufletului meu: nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui! Dar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea ești și Cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc: Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea, și peste tot poporul Tău binecuvântarea Ta.” Amin!

 

Sursa: Secretele